Ενεργειακό πιστοποιητικό

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

 Το ενεργειακό πιστοποιητικό αποτελεί πλέον απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο για τις κατοικίες μας, αφού για όλες τις νέες μισθώσεις κτιρίων (άνω των 50 τ.μ.), αγοραπωλησίες κτιρίων, νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια αλλά ακόμα και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. οι Δ.Ο.Υ. δεν παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, αν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται μαζί και αυτό για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ.

 Η EUROPETROL, με επικεφαλής Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΜΠ και διπλωματούχο Ενεργειακό Επιθεωρητή, προσφέρει στους πελάτες της και την υπηρεσία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, μάλιστα με έκπτωση 30% σε σχέση με τις τιμές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

 

Ποιά είναι η διαδικασία για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

 

 Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος επικοινωνεί με την EUROPETROL και αναθέτει την ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης. Ο ιδιοκτήτης εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους. Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την έκδοσή του, ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφό του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

 

 

 Για να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, είναι απαραίτητο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να προσκομίσει στον ενεργειακό επιθεωρητή μία σειρά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τη διάρκεια της ενεργειακής επιθεώρησης, στο διαμέρισμα-κατοικία.

 

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1980

 

1. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί (αν δεν υπάρχει, η κάτοψη θα σχεδιαστεί από εμάς)

2. Ένας πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ του ακινήτου

3. Αριθμός Κτηματολογίου

4. Φύλλο συντήρησης λέβητα-καυστήρα

5. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

6. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

7. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο

 

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΕΩΣ ΤΟ 1985

 

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί (αν δεν υπάρχει, η κάτοψη θα σχεδιαστεί από εμάς)

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα (αν δεν υπάρχει, η κάτοψη θα σχεδιαστεί από εμάς)

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (εάν υπάρχει)

5. Ένας πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

10. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο

 

Γ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

 

1. Αδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί (αν δεν υπάρχει, η κάτοψη θα σχεδιαστεί από εμάς)

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα (αν δεν υπάρχει, η κάτοψη θα σχεδιαστεί από εμάς)

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (εάν υπάρχει)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών (εάν υπάρχει)

6. Ένας πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο

12. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια.

 

  •  Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής της εταιρείας μας, θα σας προτείνει και πρακτικούς τρόπους ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας, ώστε να ξοδεύετε λιγότερα χρήματα.
  •  Η EUROPETROL Εκδίδει και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Λεβητοστασίων και Κλιματισμού.