Επίδομα θέρμανσης 2020 - 2021

Η επιδότηση της κατανάλωσης καυσίμου θέρμανσης (επίδομα θέρμανσης) που θα λάβουν κατά τη νέα χειμερινή περίοδο (από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Απριλίου) οι δικαιούχοι που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια ξεκίνησε καθώς άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολή αίτησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Taxisnet.

 

Για τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, υποβάλλεται επιπρόσθετα έως την ως άνω προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων που τιμολογήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η επωνυμία της επιχείρησης - πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρείται, επιπρόσθετα των ανωτέρω, και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ει-δοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο".

 

Η αίτηση γίνεται στην σελίδα https://www.aade.gr/mythermansi