Έκδοση κοινοχρήστων

 Η έκδοση των κοινοχρήστων δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Σε πολλές χώρες, μάλιστα, είναι υποχρεωτική για την έκδοση των κοινοχρήστων δαπανών η υπογραφή Μηχανολόγου ή Οικονομολόγου. Η EUROPETROL διαθέτει τόσο Μηχανολόγο, όσο και Οικονομολόγο, μόνιμους προϊστάμενους του τμήματος έκδοσης κοινοχρήστων, ώστε να διασφαλίζεται ο σωστός καταμερισμός των δαπανών. Μια σειρά από πλεονεκτήματα μπορούν να σας πείσουν για την καλύτερη έκδοση κοινοχρήστων:

Τα κοινόχρηστα είναι αναλυτικά, με πλήρη επεξήγηση όλων των δαπανών σε σχέση με τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος (κοινοχρήστων, ασανσέρ, θέρμανσης, ιδιοκτητών, ειδικών δαπανών).

Διατίθεται ξεχωριστή απόδειξη κοινοχρήστων, με ειδική ανάλυση των δαπανών, για τον ενοικιαστή και τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

Στην αυτόνομη θέρμανση υπάρχει αναλυτική αναγραφή όλων των συντελεστών (παγίου, επιβάρυνσης), των ενδείξεων (ωρομετρητών ή θερμιδομετρητών) του κάθε διαμερίσματος, και του συνόλου της πολυκατοικίας, τόσο στο ξεχωριστό Ειδοποιητήριο κοινοχρήστων, όσο και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση των κοινοχρηστων.

Τα ειδοποιητήρια και οι αποδείξεις είναι ευανάγνωστα και κατανοητά. Σε εμάς δεν θα δείτε ειδοποιητήρια γεμάτα διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες για πίτσες, delivery, ανακαινίσεις και ελαιοχρωματισμούς. Η απόδειξη και το ειδοποιητήριο κοινοχρήστων παρέχουν ενημέρωση και γνώση, δεν είναι διαφημιστικά φυλλάδια, κακής μάλιστα αισθητικής.

Υπόδειγμα Ειδοποιητηρίου - Απόδειξης Κοινοχρήστων

Η παράδοση του φακέλου των κοινοχρήστων γίνεται στο χώρο σας (στο διαμέρισμά σας, στην εργασία σας) εντός 24 ωρών, ακόμη και αυθημερόν χάρη στην ταχύτητα και τη συνέπειά μας.

Βρισκόμαστε καθημερινά στη διάθεσή σας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας σε οτιδήποτε αφορά στα κοινόχρηστα, τόσο πριν την έκδοσή τους όσο και μετά από αυτήν. Ποια δαπάνη πάει πού; Πώς γίνεται ο καταμερισμός; Να το χρεώσω στους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές; Πώς υπολογίζεται η αυτονομία και τι είναι το πάγιο; Όλες οι ερωτήσεις σας έχουν την σωστή απάντηση.

Για εξειδικευμένη ενημέρωση ζητήστε τον διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό της εταιρείας μας, ενώ για οικονομικής φύσης θέματα θα σας λύσει τις απορίες ο πτυχιούχος Οικονομολόγος.

Για όλες τις πολυκατοικίες που μας εμπιστεύονται διατηρούμε πλήρες αρχείο για όλες τις εργασίες που εκτελούν στην εταιρεία μας, με ημερομηνίες, κόστη και ειδικευμένες προτιμήσεις.

ΔΩΡΕΑΝ Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης σε συνεργασία με την INTERAMERICAN   

 

                         Τι χρειάζεται για την έναρξη της συνεργασίας μας;

Ο Πίνακας Χιλιοστών και μόνο!

 Πιο συγκεκριμένα, για την έκδοση των κοινοχρήστων χρειαζόμαστε τον Πίνακα Κατανομής Χιλιοστών, όπου φαίνονται τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος, στα κοινόχρηστα, το ασανσέρ, τη θέρμανση και την συνιδιοκτησία. Ειδικά, στην αυτόνομη θέρμανση είναι απαραίτητοι οι συντελεστές «ε» και «f» κάθε διαμερίσματος, οι οποίοι αναγράφονται στον τελικό Πίνακα της μελέτης θέρμανσης του Μηχανολόγου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των παραπάνω, συνήθως μας αρκεί μια παλαιά Συγκεντρωτική Κατάσταση χειμερινού μήνα (με θέρμανση), όπου εκτός από τα χιλιοστά και τους συντελεστές είναι ευδιάκριτα και τα ονόματα που αντιστοιχούν στα διαμερίσματα.