Πυροσβεστήρες

 Οι πυροσβεστήρες αποτελούν την αξιόπιστη και πλέον οικονομική λύση για την προστασία της πολυκατοικίας, των διαμερισμάτων και των επαγγελματικών χώρων σας. Η EUROPETROL προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ σε όλες τις πολυκατοικίες που την προτιμούν για την έκδοση των κοινοχρήστων πυροσβεστήρες χωρίς η πολυκατοικία να επιβαρυνθεί ούτε στο ελάχιστο για το κόστος προμήθειάς τους.

 

 Πιο συγκεκριμένα, τοποθετούνται πυροσβεστήρες χειρός 6kgr ξηράς κόνεως σε κάθε όροφο (ένας ή και περισσότεροι ανά όροφο, ανάλογα με τις ανάγκες σας), οι οποίοι παραχωρούνται ΔΩΡΕΑΝ από την EUROPETROL για όλο το διάστημα της συνεργασίας μας.

Πυροσβεστήρες

 

Η ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων, η οποία διενεργείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χρόνο -μετά την πρώτη τοποθέτηση-, εκτελείται από την EUROPETROL με έξοδα της πολυκατοικίας.

 

 

Όλοι οι πυροσβεστήρες, τα ανταλλακτικά και οι εργασίες μας είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες και αρμόδιες υπουργικές αποφάσεις και τις διαταγές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πιο συγκεκριμένα, είναι σύμφωνες με τα εξής:

Κ.Υ.Α. 618/43/20-01-2005 Φ.Ε.Κ. 52/Β/2005

Απόφαση 17230/671/01-09-2005 Φ.Ε.Κ. 1218/Β/2005

Διαταγή 9554.9.702.9 Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος 03-03-2006

Διαταγή 11.7109.702.9 Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος 14-03-2006

Διαταγή 58.9389.701.2 Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος 06-11-2003

 

Η εταιρεία μας και οι συνεργάτες της διαθέτουν:

Σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2000 αρ. Πιστ. Q.A. -CE- 146Β/08

Πιστοποιητικό αναγνωρισμένης εταιρείας για περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων με αριθμό AE-C-200 από την ΕΒΕΤΑΜ

Πιστοποιητικό επάρκειας Αρμόδιου Ατόμου για περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

Άδεια από το Υπουργείο Βιομηχανίας, για έλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων

Ειδικευμένο και πολύπειρο προσωπικό που εγγυάται την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας.